Υδραυλικός Άγιος Νικόλαος

Αναλαμβάνουμε παντός τύπου επισκευές σε αποχέτευσης καθώς και κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και την αποσύνδεση της εγκατάστασής σας από παλαιό βόθρο και τη σύνδεσή της σε υπόνομο (αντεπίστροφα ΚΛΑΠΕ και φρεάτια στεγανά). Η εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων ενός κτιρίου ή ενός χώρου περιλαμβάνει τους υδραυλικούς υποδοχείς (εφόσον υπάρχουν), τα δίκτυα σωληνώσεων, τις οσμοπαγίδες, τα σημεία καθαρισμού, τις διατάξεις αερισμού, δηλαδή εισόδου και κυκλοφορίας αέρα στο σύστημα, τόσο για την προστασία των παγίδων από σιφωνισμό, όσο και για την απομάκρυνση των οσμών και αερίων και τη σύνδεση με το σύστημα διάθεσης λυμάτων ή αποβλήτων μέσω γενικής παγίδας (μηχανοσίφωνα).

21 1850 0400

42 / 100

Αναλαμβάνουμε παντός τύπου επισκευές σε αποχέτευσης καθώς και κατασκευή δικτύων αποχέτευσης 

καλεστε τωρα